BETINGELSER:

Ved bestilling samtykker kunden i å representere disse salgsbetingelsene:

  • Kjøper har rett til å bruke betalte bilder fritt antall ganger.

  • Alle salgsrettigheter tilhører Norgesdesign.

  • Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra Norgesdesign.

  • Kildeangivelse med byråets navn skal angis ved bruk av bildene. Ved hver reproduksjon av bilder skal det iht. Åndsverkloven §3, angis ved bildet: Foto: © FOTOweb.no eller Foto: © Norgesdesign. Ved eventuell utelatelse av kildeangivelse faktureres et gebyr på 100 % av kjøpesummen.

  • Enhver kunde og bruker av bildene er selv ansvarlig for bruk og avklaring av rettigheter. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jfr. Åndsverksloven § 45.

  • Alle bilder på FOTOweb.no er opphavsrettslig beskyttet.